Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune har sendt ut kommunale avgifter og eigedomskatt. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjøre det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Flem skule

Flem skule

Klikk for stort bilde Peder Otto Dybvik Flem skule er ein 1. til 7. trinnskule på Flemsøy/Skuløy på Nordøyane.

Pedagogisk profil

Samarbeid, tryggleik og trivsel som grunnlag for læring.

Flem skule er ein dysleksivennleg skole. Det betyr at:

 • vi oppdagar dysleksi i ein tidleg fase
 • vi set inn tiltak så tidleg som mogleg.
 • vi gir god opplæring i digitale verktøy.
 • skolen gir god tilpassa opplæring for alle elevane.

Flem skule har fokus på teknologi og digital læring på alle årstrinn.
Vi er også opptekne av at elevane skal få lære med heile seg, og at ein nyttar natur og nærmiljø aktivt i undervisninga. Vi legg til rette for kreativ og utforskande læring.

Reglement

 

Leksehjelp

Flem skule er ein «leksebevisst» skule:

 • Mål: God tilpassing og meistring, styrke grunnleggande ferdigheiter.
 • Lekser i basisfaga: norsk/lesing, matematikk og engelsk.
 • Lesetrening, mengdetrening og øving i å gjere sjølvstendig arbeid.
 • Vi ser på foreldra som ein viktig ressurs i læringsarbeidet.
 • Leksehjelp på skulen på måndag og tysdag etter skuletid for 3.-7.klasse.

SFO

Ope til kl 16:00 kvar dag etter skuletid.
Vennskap og samhandlingar er ”hovudfaget” i SFO. Elevane får eit variert tilbod av aktivitetar, både eigenstyrte og vaksenstyrte.

Helse og velferd

Skolehelsetenesten.

Kontakt

 • Besøk: Longvafjordvegen 386 
 • Telefon:  481 00 522  (sentral) / 480 87 198 (personalrom)
 • Rektor: 414 01 196 (mobil)
 • SFO:  480 87 198 

Nettside: alesund.kommune.no/flem-skule

Til toppen