PPT

PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er Ålesund kommune sitt rådgivande og sakkyndige instans for barn, unge og vaksne med særlege behov knytt til opplæring og utvikling.

Til toppen