Plan, byggesak og geodata

Plan, bygg og geodata

Verksemd for plan, byggesak og geodata driv rettleiing og behandling av reguleringsplanar, byggesaker, landbrukssaker, eigedomsskatt, eigedomsoppmåling, seksjonering av eigedom og kart- og geodataarbeid.

Plan, byggesak og geodata

 

Kontakt

Telefon: 70 16 20 00
E-post: postmottak

Dei tilsette på byggesak er tilgjengelege på telefon måndag, onsdag og torsdag mellom 12.30 og 16.00.

Verksemdsleiar

Edvard Devold
Telefon: 70 16 20 00
 

Avdelingsleiarar

Avdelingane i plan, bygg og geodata
Avdeling Leiar
Avdeling plan Anette Solbakk
Avdeling landbruk Helga Færøy
Avdeling byggesak Lars Roger Lundanes
Avdeling geodata Knut Helge Skare
Avdeling eigedomsdata og oppmåling Per Anders Aure
Til toppen