Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Plan, byggesak og geodata

Plan, bygg og geodata

Verksemd for plan, byggesak og geodata driv rettleiing og behandling av reguleringsplanar, byggesaker, landbrukssaker, eigedomsskatt, eigedomsoppmåling, seksjonering av eigedom og kart- og geodataarbeid.

 

Kontakt

Telefon: 70 16 20 00
E-post: postmottak

Dei tilsette på byggesak er tilgjengelege på telefon måndag, onsdag og torsdag mellom 12.30 og 16.00.

Verksemdsleiar

Edvard Devold
Telefon: 70 16 20 00
 

Avdelingsleiarar

Avdelingane i plan, bygg og geodata
Avdeling Leiar
Avdeling plan Anette Solbakk
Avdeling landbruk Helga Færøy
Avdeling byggesak Lars Roger Lundanes
Avdeling geodata Knut Helge Skare
Avdeling eigedomsdata og oppmåling Per Anders Aure
Til toppen