Fagstab miljø, by- og stadutvikling

Fagstab miljø, by- og stadutvikling

Fagstaben er etablert mellom anna for å ivareta den tverrfaglige dimensjonen i kommunalområdet og dei overordna strategiske og utviklingsmessige sidene i kommunalområdet. Oppgåver knytt til grunnerverv og koordinering av utbyggingsavtalar er organisert i fagstaben. Assisterande kommunalsjef er leiar for fagstaben.

Til toppen