Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kultur og fritid skal skape gode møteplassar gjennom drift og utvikling av anlegg, utleige og koordinering av aktivitet. Gi Ung i Ålesund eit aktuelt kulturelt innhald der samskaping, eigenutvikling og opplevnig står sentralt. Og samarbeide med profesjonelle aktørar og frivillig sektor.

Til toppen