Viktig informasjon om korona

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kultur og fritid skal skape gode møteplassar gjennom drift og utvikling av anlegg, utleige og koordinering av aktivitet. Gi Ung i Ålesund eit aktuelt kulturelt innhald der samskaping, eigenutvikling og opplevnig står sentralt. Og samarbeide med profesjonelle aktørar og frivillig sektor.

Til toppen