Viktig informasjon om korona

Innbyggartorg

Innbyggartorg er kontaktflata mellom kommunen og lokalsamfunna. Innbyggartorg skal innehalde dei kommunale sørviskontora, biblioteka og frivillegsentralane. Det skal bestå av digitale tenester og ein arena for møte mellom menneske.

Innbyggartorg skal tilby ein basispakke av kommunale tenester, ulike arrangement gjerne knytt til biblioteket og frivilligsentralen, aktivitetar, verkstader og møteplassar som innbyggarar, lag eller organisasjonar tek initiativ til. Dei ulike torga vil få form av særpreg, ressursar og engasjement i dei ulike lokalsamfunna.

Innbyggartorga har endring i opningstidene i juli månad, desse finn du her

Kontaktinformasjon for innbyggartorga i kommunen
Stad Telefonnummer E-post: Opningstider
Innbyggartorget i Ålesund 70 16 20 00 alesund.innbyggartorg@alesund.kommune.no 09.00 - 15.30
Innbyggartorget i Brattvåg 70 20 75 00 brattvag.innbyggartorg@alesund.kommune.no 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)
Innbyggartorget på Skodje 70 24 40 00 skodje.innbyggartorg@alesund.kommune.no 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)
Innbyggartorget på Sjøholt 70 16 59 00 sjoholt.innbyggartorg@alesund.kommune.no 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)
Innbyggartorget på Steinshamn 70 16 57 00 steinshamn.innbyggartorg@alesund.kommune.no 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)

Innbyggartorg i sosiale medium

Innbyggartorga finn du på kommunehusa:

Opne kartet i nytt nettleservindu.

Til toppen