Innbyggartorg

Innbyggartorg

Innbyggartorg er kontaktflata mellom kommunen og lokalsamfunna. Innbyggartorg skal innehalde dei kommunale sørviskontora, biblioteka og frivillegsentralane. Det skal bestå av digitale tenester og ein arena for møte mellom menneskjer.

Innbyggartorg skal tilby ein basispakke av kommunale tenester, ulike arrangement gjerne knytt til biblioteket og frivillegsentralen, aktiviteter, verkstader og møteplassar som innbyggarar, lag eller organisasjonar tek initiativ til. Dei ulike torga vil få form av særpreg, ressursar og engasjement i dei ulike lokalsamfunna.

Kommuna har fem innbyggartorg:

Kontaktinformasjon for innbyggartorga i kommuna
Kontaktinformasjon for innbyggartorga i kommuna
Stad Telefonnummer Åpningstider
Innbyggartorget i Ålesund tlf: 70 16 20 00 09.00 - 15.30
Innbyggartorget i Brattvåg tlf: 70 20 75 00 09.00 - 14.30
Innbyggartorget på Skodje tlf: 70 24 40 00 09.00 - 14.30
Innbyggartorget på Sjøholt tlf: 70 16 59 00 09.00 - 14.30
Innbyggartorget på Steinshamn tlf: 70 16 57 00 09.00 - 14.30

Innbyggartorga finn du på kommunehusa:

Til toppen