Frivillegsentralen

Frivillegsentralen

Frivilligsentralen er en del av virksomhet for Aktivisering og velferdstjenester.

Om Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være en ressurs for frivilligheten og legge til rette for økt samspill mellom frivilligheten og det offentlige. Vi kan tilby lokaler samt praktisk hjelp og informasjon.

Vi har aviser, spill og internett for besøkende samt mulighet for kopi/utskrift.

Frivilligsentralen har blant annet ansvar for natteravntjenesten, den årlige TV-aksjonen og mobilisering av frivillige

Mange lag og foreninger bruker lokalene våre til møtene sine. Noen av de er: Ålesund Pensjonistforening, Bridgeklubben, Hørselsforeningen, Mental Helse, LEVE, St.Georg, Civitan, Storhaugen Vel, Natteravnene, Tamilsk kvinneforening,  Angstringen, AA, Fibromyalgi Forening og NKS som har veiledning for pårørende med rusproblemer.

Faste aktiviteter

Frivilligsentralens aktiviteter
Dag TID Aktivitet Hyppighet
Mandag 11.00 - 12.00 Trim: Sittedans Hver uke
Mandag 11.00 - 13.00 Litteraturgruppe: Leser bøker og diskuter i ettertid Oddetall uker
Mandag 11.00 - 13.00 Småbarnstreff Hver uke
Mandag 13.00 - 14.30 Seniordans  Hver uke
Tirsdag 10.00-12.00 Byen vår Partallsuker
Tirsdag  12.00-14.00 Naturmøteplassen, Aksla ved Dam2  Hver uke
Onsdag 12.00-14.00 Strikkekafe Hver uke
Onsdag 18.00 - Mat og prat: Et samarbeid mellom frivillige, Norsk folkehjelp og frivillighetsentralen, som er gratis for alle. Påmelding første onsdag i hver mnd. Første onsdag i hver måned
Onsdag Ettermiddag Advokathjelp: Et samarbeid med Advokatforeningen som tilbyr gratis juridisk bistand. Påmelding. Første onsdag i hver måned
Torsdag 10.30-15.00 Bridge Hver uke
Torsdag  12.00-14.00 Ålesund hørselsforening: Salg/bytte av batteri til høreapparat. Hver uke
Fredag 12.00-14.00 Fredagskafe: For mennesker som er berørt av kreft. Kreftkoordinatorene i Ålesund og Sula samarbeider med pasientforeningene og arrangerer treff med ulike temaer. Første fredag i hver måned

Adresse

 

Til toppen