Fagstab kultursupport

Fagstab kultursupport

Kultursupport skal gjennom samarbeid og samskaping med lag og organisasjonar, fagråd og tverrfaglige team, legge strategiar for- og utvikle kultur- og idrettslivet i kommunen.

Til toppen