Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Teknologi og innovasjon

Teknologi og innovasjon

Kvardagen din skal bli enklare fordi Ålesund kommune har tatt ibruk IKT på smarte måtar.

Stabsområdet består av følgande:

 • Framtidssenter
  • Framtidssenteret skal vere ein aktiv pådrivar for innovasjon og digitalisering i kommunen, samt ha ei god oversikt over moglegheitene for digitalisering i organisasjonen og aktivt samhandle med dei ulike fagområda om innføring.
 • IKT-drift
 • Dokumentsenteret
 • Informasjonssikringsansvarleg
  • Ansvar for informasjonstryggleik og personvern i kommunen, rådgiving til kommunal- og stabsområda om mellom anna GDPR (personvern), ROS (risiko- og sårbarheitsanalyse), databehandlaravtalar, sikring av personopplysningar i våre fagsystem, bevisstheitskultur og gode rutiner.

    

Til toppen