Teknologi og innovasjon

Teknologi og innovasjon

Kvardagen din skal bli enklare fordi Ålesund kommune har tatt ibruk IKT på smarte måtar.

Stabsområdet består av følgande:

 • Framtidssenter
  • Framtidssenteret skal vere ein aktiv pådrivar for innovasjon og digitalisering i kommunen, samt ha ei god oversikt over moglegheitene for digitalisering i organisasjonen og aktivt samhandle med dei ulike fagområda om innføring.
 • IKT-drift
 • Dokumentsenteret
 • Informasjonssikringsansvarleg
  • Ansvar for informasjonstryggleik og personvern i kommunen, rådgiving til kommunal- og stabsområda om mellom anna GDPR (personvern), ROS (risiko- og sårbarheitsanalyse), databehandlaravtalar, sikring av personopplysningar i våre fagsystem, bevisstheitskultur og gode rutiner.

    

Til toppen