Strategi, samfunns- og næringsutvikling

Strategi, samfunns- og næringsutvikling

Stabsområdet skal utarbeide og samordne overordna mål og strategiar for kommuneorganisasjonen og for den fysiske utforminga av regionen, gjennomføre by- og stadutviklingsprosjekt og drive kommunen sitt næringsutviklingsarbeid.

Avdelingar:

  • Heilskapleg styring
    Dette innbefattar mellom anna kommuneoverlege, mijøretta helsevern, smittevern, folkehelsekoordinator og kommunal planlegging.
  • Næring
    Næringssjef
  • Beredskap
  • Berekraftig samfunnsutvikling
    Innbefattar mellom anna Smartby-lab, bypakke-satsingar og byen som regional motor
Til toppen