Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Økonomi og verksemdstyring

Økonomi og verksemdstyring

Stab for Økonomi og verksemdstyring har ansvar for tenesteområda økonomi, finans og rekneskap, budsjett og verksemdstyring og innkjøp.

Stabsområdet er delt inn i fire stabsavdelingar som blir leia av kvar sin stabsavdelingssjef. Stabsområdet skal levere relevant styringsinformasjon av høg kvalitet til rett tid som grunnlag for avgjerder både administrativt og politisk.

Til toppen