Byggesak og oppmåling

Verksemda består av to avdelingar.

Byggesak

Avdelinga har ansvar for behandling av byggesaker og kunne rettleie innbyggarane i godkjente reguleringsplanar.

Avdelingsleiar: Bjørnar Andersen

Sentrale tenester

Oppmåling

Avdelinga har ansvaret for behandling av seksjonering, oppmåling og eigedomsskatt.

Avdelingsleiar: Per Anders Aure

Sentrale tenester

Verksemdsleiar

Ikkje tilsatt