Brattvåg ungdomsskule

Peder Otto Dybvik

Brattvåg ungdomsskule er ein ungdomsskole med elevar frå Brattvåg, Søvik, Hildre og Grytastranda. Skolen ligg sentralt i Brattvåg, og er lokalisert ved sidan av Haram vidaregåande skule og Brattvåg stadion.

Brattvåg ungdomsskule har om lag 160 elevar og 26 tilsette. Skoleleiinga er organisert med rektor, assisterande rektor, avdelingsleiar og sekretær.

Skolen sin visjon er: Vi skal ville kvarandre vel og gjere kvarandre gode.

Satsingsområde:

  • Brattvåg ungdomsskule er sertifisert som dysleksivennleg skule.
  • Digital kompetanse. Elevane disponerer eigen pc, og vi har investert mykje i digitalt utstyr. Skolen nytter Teams og Office365 som arbeidsplattform.

Vi bruker MOT i arbeidet med å skape robuste ungdommar.

Dysleksivennleg skule

Brattvåg ungdomsskule er ein dysleksivennleg skule.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Reglement

Kontakt 

Besøk: Dalevegen 50
Post: Postboks 34, 6282 Brattvåg
E-post: brattvag.ungdomsskule@alesund.kommune.no

Nettside: alesund.kommune.no/brattvag-ungdomsskule