Tennfjord skule

Tennfjord skule er ein barneskule som ligg om lag midt i Tennfjord. Skulen har skuleåret 2023/2024 172 elever på 1.-7. klassetrinn. 

Visjon

La tusen blomar bløme.

Pedagogisk plattform

Tennfjord skule er ein verdi-, kunnskaps- og kulturformidlar i eit trygt og inkluderande fellesskap.

Tennfjord skule er ein dysleksivennleg skule.


Tennfjord skule skal vere oppteken av:

Læring

 • meistring og utfordring
 • variasjon
 • basiskunnskap
 • prosjekt
 • vurdering for læring (kva har vi lært og ikkje berre kva har vi gjort)
 • lærarane si læring (aksjonslæring)

Trivsel og samhald

 • felles opplevingar
 • aktivitet i friminutta
 • alle er med
 • klare reglar
 • problemløysing
 • positiv kommunikasjon

Samarbeid med foreldre, føresette og lokalsamfunnet

 • dialog og openheit
 • deltaking og ansvar
 • skulen i bruk
 • lokalsamfunnet - ein stad å lære

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Opningstider:

 • Før skulestart: kl. 07.00 - 08.30
 • Etter skuleslutt: kl. 13.00 – 17.00.
   

Kontakt

Besøk: Tennfjordvegen 137
E-post: tennfjord.skule@alesund.kommune.no

Telefon:

Adressa til denne nettsidaalesund.kommune.no/tennfjord-skule