Haramsøy skule

 

Haramsøy skule er ein  kombinert barne- og ungdomsskule som ligg på Austnes på Haramsøya. Skulen har eit stort og flott uteområde, og Nordøyhallen ligg vegg i vegg.

Lepsøy, Flem og Haramsøy skular er ei felles administrativ verksemd frå 01.08.2020.
Både tilsette og elevar samarbeider mykje på tvers av øyane.

Skulen har om lag 96 elevar på 1. - 10. klassetrinn, skuleåret 2020/2021

Motto:

Sett og verdsett.

Visjon: 

Ved Haramsøy skule skal alle oppleve fagleg og sosial meistring.

Utviklingsområder

  1. Lesing. Vi er sertifisert som dysleksivenleg skule.
  2. Digital kompetanse. Det har vorte satsa stort på utstyr og bruk av digitale hjelpemiddel i undervisninga.
  3. Vurdering for læring. Vi jobbar tett med å gi elevane god undervegsvurdering. På ungdomssteget har vi minimal bruk av karakterar.
  4. Læringsmiljø
  5. Rekning

Vi ynskjer å drive ein framtidsretta skule med fokus på framtidas kompetanse. Difor har vi fokus på 21st century skills, og har jobba lenge med essensen i fagfornyinga. Elevane har ikkje pålagt heimearbeid, men har derimot utvida skuledag.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Opningstider:

  • Før skulestart: kl. 07.00 - 08.30
  • Eller skuleslutt: kl. 13.40 - 16.10. På fredager kl. 12.10 - 15.40

Kontakt

Besøk: Skulebakken 21
E-post: haramsoy.skule@alesund.kommune.no

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/haramsoy-skule