Pedagogisk fagsenter (PPT )

Pedagogisk fagsenter (PPT )

Pedagogisk fagsenter (PPT ) er Ålesund kommune sitt rådgivande og sakkyndige instans for barn, unge og vaksne med særlege behov knytt til opplæring og utvikling.

Verksemda er delt inn i tre avdelingar:

 • Styrka barnehagetilbod
  Avdelingsleiar Hanne K. Helle
  • Ressursteam barnehage
  • Spesialpedagogikk
 • PPT barnehage
  Avdelingsleiar Solgeig Hoseth
 • PPT grunnskole
  Avdelingsleiar  Gry T. Rennan
  • PPT
  • Grunnskoleteam
   Fagleiar Elisabeth Halsebakke
 • PPT vidaregåande
  Fagleiar Hege Marit Seljebotn

Prosjekt under Pedagogisk fagsenter:

Livet & Sånn
Prosjektleiar Anne-Hilde Lystad

Kontakt

Telefonnummer til Ålesund PPT: 70 16 25 00

Verksemdsleiar: Solfrid Stavdal

Til toppen