Stokke barnehage

Stokke barnehage

Foto få utsida til Stokke barnehage - Klikk for stort bilete

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Stokke på Ellingsøy, med kort vei til skog og sjø. Dette innebærer at vi er flittige brukere av naturen rundt oss.

Barnehagens lokaler har lange tradisjoner. Deler av bygget ble bygget på slutten av 1800-tallet og ble benyttet som skole fram til midten av 1970-tallet. Bygget ble en periode benyttet av både helselag og frisør, men har siden 1979 huset barnehagen. Flere av barnas besteforeldre og foreldre har gått på skole her, og noen har også gått i barnehagen.

Pedagogikk

Ved Stokke barnehage vil vi arbeide spesielt for at barna skal oppleve kjærlighet, trygghet, fellesskap og gode muligheter for kommunikasjon med andre barn og voksne.

 • Kjærlighet: å gi og få omsorg, gi positiv oppmerksomhet til hverandre, sette pris på hverandre.
 • Trygghet: bli kjent med grenser, rutiner i forhold til det sosiale og fysiske miljø.
 • Fellesskap: å godta alle, ønske om å ta vare på alle i gruppa, og respekt for andre.
 • Kommunikasjon: å ta kontakt og opprettholde kontakt med andre barn og voksne.

Personalet må

 • Vise omsorg/glede
 • Gi ros og positiv oppmerksomhet
 • Gi barna økt frihet – økt ansvar
 • Være aktiv i barnas lek
 • Ha oversiktlige rutiner
 • Legge vekt på barnas positive sider

Barna skal:

 • Få en gladere hverdag
 • Løse konflikter på en konstruktiv måte
 • Ha en fellesskapsfølelse
 • Ha respekt for andre
 • Være positivt overfor ulikheter
 • Ha ønske om å lære noe nytt

Tegn på at vi har nådd målene:

 • Gladere barn
 • Få konflikter
 • Barn som viser omsorg

Praktiske opplysninger

 • Miljøfyrtårn
  Stokke barnehage ble miljøsertifisert våren 2007. Vårt miljø mål lyder slik: ”Ved Stokke barnehage skal vi arbeid med å gjøre både barn og voksne til mer miljøbevisste brukere. Vi vil jobbe for og enklere kunne velge miljøvennlige vaner og vare i barnehagen”.

  Vi har enøk-tiltalt for å redusere strøm, kildesorterer og bruker miljøvennlige varer og miljømerkede produkter.
 • MER-barnehage
  Stokke barnehage er MER- ambassadør, som innebærer at vi tilbyr barna sunn mat og reduserer søtsaker til et minimum. Vi serverer frukt og grønt som en del av måltidene.

Utedag

Vi har fast utedag hver mandag, men også andre dager kan det være kjekt å komme seg litt ut fra barnehagen sitt område. De faste turplasser i nærområdet som vi oftest går til er Gustav skogen, fjøra, bussgarasja og roteplassen. På roteplassen har vi en flott gapahuk.

Avdelinger

Stokke barnehage har én avdeling med plass til barn i alderen 0 - 6 år.

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er 07.00 – 16.45. Ved behov har vi åpent fra kl.07.00-17.00.

Vi holder stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før påske stenger vi kl.12.00

Det er fem planleggingsdager i året, og da er barnehagen stengt.

Sommerferien avvikles tre uker i juli. Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. Barnas ferie skal være fastsatt med tilbakemelding fra foreldre/foresatte innen 30. april.

Ukerytme

Ukerytmen på Stokke barnehage ser noenlunde slik ut:

Måltider: En dag pr uke har vi enten middag eller bakverk. For dette betaler foreldrene matpenger til barnehagen hver måned.

Måltidsrytme:
08.30: Frokost. Barna har med mat, vi serverer melk.
11.30: Hovedmåltid. Vi serverer brød, et godt utvalg av pålegg og melk.
14.30 Frukt. De som vil kan ha med yoghurt eller annen medbragt niste.

Utedag:  Vi har utedag hver mandag. Da går vi ofte på tur til roteplassen, fjøra, bussgarasja m.m. Noen ganger lager vi bål og lager middag ute. Vi går også andre steder i nærmiljøet.

Samling/aktivitet: To dager i uka har vi samlinger og/eller aktivitet.

Gym: Enkelte dager benytter vi gymsalen på Stokke skole. Der får vi utfoldet oss på stor plass. Vi får også lov til å benytte alt utstyret til skolen.

Skolegruppe: De som går siste året på barnehagen har ”Skolegruppe” en dag i uka, hvor de jobber med ulike oppgaver, lære å vente på tur, skrivetrening osv. Vi har også et samarbeid med de andre barnehagene og skolene på øya for å få en best mulig overgang fra barnehage til skole. Vi har i løpet av barnehageåret et førskoletreff på hver barnehage og på skolene. Dette gjør vi for at førskolebarna på de ulike barnehagene her skal bli kjent med hverandre og med skolen før skolestart.

Kontakt

Besøksadresse: Lyngholmvegen 253, 6057 Ellingsøy

Leder: Lise Randi Kalvøy
E-post: stokkebh@alesund.kommune.no

Telefon:
Kontor: 70 16 51 75
Avdeling: 70 16 51 76
Mobil: 94 53 07 92

Nettside: alesund.kommune.no/stokke-barnehage

Til toppen