Haram omsorgssenter

Haram omsorgssenter ligg i Haramssenteret. Senteret opna i april 2006, og ligg i sentrum av Brattvåg.

Avdelingar

Haram omsorgssenter har totalt 50 plassar fordelt på to avdelingar:
6. etasje: 

  • 1 bugruppe for langtidsopphald
  • 1 bugruppe for korttidsopphald
  • 1 bugrupper for  personar med demens

7. etasje: 

  • 1 bugruppe for langtidsopphald
  • 1 bugruppe for langtids- og korttidsopphald
  • 1 bugruppe for rehabilitering

Adresse   

Haram omsorgssenter, Brattvåggata 20, 6270 Brattvåg.

Kontakt