Sandøy og Nordøyane omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand, bufellesskap, dagaktivitetssenter og institusjon. Tenestene har to lokaler; Sandøytunet på Steinshamn og heimetenester Nordøyane på Longva.

Adresse

Sandøytunet, Austrevegen 15, 6487 Harøy
Telefon: 70 16 57 80

Avdelingar

  • Avdeling Nordøyane: vakttelefon 975 32 926
  • Avdeling Sandøy og Fjørtoft inkl. Sandøytunet: vakttelefon 992 86 741

Kontakt

  • Verksemdleiar: Ann Kristin Røyset, tlf 922 67 952
  • Konsulent: Sandra Sandøy
  • Avdelingsleiar Sandøy og Fjørtoft: Renate Finnøy
  • Avdelingsleiar Nordøyane: Helle Ingelsrud

 

Søk etter kontaktinformasjon