Haram omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand, BPA, dagaktivitetssenter heildøgnsbemanna omsorgsbustadar, og institusjon.

Avdelingar

Tenestene har to lokaler;   Haram omsorgssenter i Brattvåg og Eidet omsorgssenter i Tennfjord.

Kontakt

  • Sentralbord: 70162000
  • Verksemdsleiar: Ingrid Beate Mathisen
  • Avdelingsleiar Haram omsorgssenter: Sandra Østborg Lorgen, tlf: 46946384  
  • Vakttelefon heimetenesten Indre Haram, tlf: 47512711 (dagtid) og 90507048 (beredskapsnr.)
  • Vakttelefon heimetenesten Ytre Haram, tlf: 48209954 (dagtid) og 918 43 429 (beredskapsnr.)

 

Søk etter kontaktinformasjon

Meir kontaktinformasjon