Haram omsorgsdistrikt

Haram omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand, BPA, dagaktivitetssenter heildøgnsbemanna omsorgsbustadar, og institusjon.

Avdelingar

Tenestene har to lokaler; Haram omsorgssenter i Brattvåg og Eidet omsorgssenter i Tennfjord.

Kontakt

  • Sentralbord: 70162000
  • Verksemdsleiar: Ingrid Beate Mathisen
  • Avdelingsleiar Haram omsorgssenter: Sandra Østborg Lorgen, tlf: 46946384
  • Vakttelefon heimetenesten Indre Haram, tlf: 90507048
  • Vakttelefon heimetenesten Ytre Haram, tlf: 91843429 (kl.08:00-22:30) og 90507048 (kl.22:30-08:00)

 

Søk etter kontaktinformasjon

Til toppen