Koordinerande eining og tildelingskontor

Koordinerande eining og tildelingskontor

Stab for tildeling og koordinering er felles for kommunalområda helse og omsorg, velferd og sysselsetting og barn, familie integrering og handterer søknader om tenester frå alle tre områda.

Stabsleiar er Jill Aalvik Ebbesen.

Til toppen