Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Koordinerande eining og tildelingskontor

Koordinerande eining og tildelingskontor

Stab for tildeling og koordinering er felles for kommunalområda helse og omsorg, velferd og sysselsetting og barn, familie integrering og handterer søknader om tenester frå alle tre områda.

Stabsleiar er Jill Aalvik Ebbesen.

Til toppen