Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Helsestasjonstenester

Helsestasjonstenester

Helsestasjons- og skolehelsetenesten er eit gratis lavterskeltilbod for barn, ungdom, føresette og gravide. Helsestasjonen har som målsetting å bidra til best mogleg helse, trivsel og utvikling hos barn og ungdom, gi god svangerskapsomsorg, og stimulere til eit godt samspel mellom foreldre og barn. Her kan du lese meir om kva  helsestasjonstenesten kan tilby.

Helsestasjonane

Avdeling ytre

Avdeling indre

Til toppen