Barneverntenester

Barneverntenester

Barneverntenesta si hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa eller utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Barneverntenesta har to avdelingar:

  • Ålesund sentrum:  Avdelingsleiar Venke Elin Brandshaug
  • Brattvåg: Avdelingsleiar Ann Katrin Soleng Stephansen

Barnevernvakta er ei eiga teneste i verksemda. Barnevernvakta er interkommunal for heile Sunnmøre, og er lokalisert i Korsegata 4.

Slik melder du frå til barnevernet  

Du kan sende inn ei bekymringsmelding eller ringe:

  • Telefon til barnvernvakta  i Ålesund: 915 76 020
  • Telefon til politiet: 02800/112 (gratis)
  • Telefon til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Gratis. Blir besvart av nærmeste barnevernvakt.)

Kontakt

Post:
Ålesund kommune
Verksemd for barneverntenester
Postboks 1521
6025 Ålesund

Digitalt:
Ved bruk av Digipost vil brevet gå rett til det skjerma elektroniske fagsystemet som barnevernet bruker:

  • For barnevernvakta for Sunnmøre, bruk organisasjonsnummer 992 421 444
  • For Ålesund og Fjord barnevernteneste, bruk organisasjonsnummer 985 697 159
Barnevernet i Ålesund - kontaktpersonar
Kven Telefonnummer Tilgjengeleg
Barnevernvakta 915 76 020 Døgnopen
Rose Edwardsen 91 66 80 50 08.00 -16.00
Gunn Marit Longva 414 56 843 08.00 -16.00
Inger Lise Pedersen        41 65 89 62 08.00 -16.00
Kristin Berntsen 97 40 95 22 08.00 -16.00
Chanielle Bjørnland       911 17 390 08.00 -16.00
Til toppen