Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Lærling i Ålesund kommune

Ålesund kommunen har en lang og god tradisjon med fagopplæring. Kommunen er medlem i et aktivt opplæringskontor som driver et omfattende informasjons, rekrutterings – og veiledningsarbeid mot lærlinger. Kommunens lærlingprogram er rettet mot helsearbeiderfaget, barne – og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget, aktivitørfaget og institusjonskokkfaget.

Behovet for faglært arbeidskraft vil nok øke betraktelig framover og kommunen vil derfor jobbe for å øke antall lærlingplasser i aktuelle fag.

For mer informasjon, se Sunnmøre kommunale opplæringskontor   

Bli lærling

Søk læreplass hos oss.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119