Skoleadministrasjon

Skolene bruker et datasystem for administrasjon kalt IST. Her er informasjon for lærere.

Ansatte logger seg inn i det skoleadministrative systemet (IST).