MinGat

MinGat er en personlig webside for ansatte som jobber i turnus. Her kan man blant annet kan se egen arbeidsplan. Logg deg på MinGat her.

MinGat er et personalsystem som Ålesund kommune tar i bruk vinteren 2011 innenfor virksomheter som hjemmetjenester, omsorgssenter og virksomhet for flyktninger.

I MinGat får du oversikt over registreringer knyttet til deg som ansatt, som adresse og telefonnummer, egne vakter og timeliste. Du får også informasjon om avdelingen, som vaktbok, ansattliste og ledige vakter.

For kommunens selskaper

Ansatte i brannvesenet, 110-sentralen, Ålesund - og Sunnmøre parkering og Ålesund kommunale eiendom skal bruke en annen versjon av programmet: MinGatBrann