Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

En attraktiv arbeidsplass

Ansatte utenfor rådhusetDe ansatte er Ålesund kommunes viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling.

Her er noe av det vi tilbyr våre medarbeidere:

Introduksjonsprogram for nyansatte

I Ålesund kommune ønsker vi å gi deg en god start på din nye jobb i kommunen. I løpet av de første seks månedene vil nyansatte gjennomgå et introduksjonsprogram som skal sørge for at man får den opplæring, veiledning og ressurser man har behov for i den første tiden på en ny arbeidsplass.

Programmet inkluderer:

  • planlagt introduksjon og opplæring i sin nye rolle
  • muligheter for å få tildelt en fadder/veileder
  • regelmessig oppfølging i løpet av prøvetiden
  • deltakelse på en felles introduksjonsdag på Rådhuset

Lønn, forsikringer og pensjon

Alle ansatte i Ålesund kommune er dekket av tariffavtale inngått med arbeidstakerorganisasjonene. Hovedtariffavtalen regulerer lønns – og arbeidsvilkårene for alle arbeidstakere i kommunen.

Ansatte i Ålesund kommune er forsikret mot skader og ulykker i arbeidet. Forsikringen inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring.

Ålesund kommune har en av markedets beste pensjonsordninger i KLP (Statens pensjonskasse for undervisningspersonale). Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer på toppen av lønnen. Visste du forresten at Ålesund kommune som arbeidsgiver betaler en premie som tilsvarer ca. 8% –15% av lønnen for å finansiere rettighetene innen pensjonsordningen? I tillegg betaler de ansatte selv 2% av lønnen, og ordningen gir da rett til alderspensjon/AFP, attføringspensjon/uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

IA-virksomhet

Ålesund kommune har inngått IA-avtale og har dermed forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå avtalens mål om et mer inkluderende arbeidsliv. Dette inkluderer å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Bedriftshelsetjeneste

Ålesund kommune har avtale om bedriftshelsetjeneste. De enkelte virksomhetene følges opp ca. hvert 5. år med den intensjon at tjenesten skal medvirke til sunne, helsebringende arbeidsplasser, lavere sykefravær og at den enkelte skal få den nødvendige oppfølging når det gjelder helsemessige problemstillinger knyttet til arbeidet sitt.

Bedriftsidrett

Vårt bedriftsidrettslag har stor spennvidde. Her finner du lag som driver med fotball, volleyball, sykling, bowling og golf for å nevne noen. Det er også et trimrom i rådhusets kjeller, med utstyr for styrketrening, ergometersykler, roapparat, tredemølle og dusjmuligheter.

Ålesund kommune har inngått en avtale med et lokalt helsestudio, som gir ansatte i Ålesund kommune en rekke gode treningstilbud.

Kunstklubb

Fast ansatte i Ålesund kommune kan bli medlem av kommunens kunstklubb. Klubben kjøper inn kunstverk til utlodding blant medlemmene i desember hvert år. Her er alle medlemmer garantert å vinne minst en gang iløpet av en 5 års periode.

Fleksitidsordning

Det er mulighet for fleksible arbeidstidsordninger for stillinger der dette kan gjennomføres av hensyn til publikum og interne arbeidsforhold. Ansatte med fleksitid har et visst ”spillerom” når det gjelder start og avslutning av arbeidsdagen. Normalarbeidsdagen trenger altså ikke være oppfylt hver dag; noen dager kan du jobbe mer, andre dager mindre.

Kompetanseutvikling

Ålesund kommune er en stor og viktig serviceleverandør for kommunens innbyggere. Kvaliteten på de tjenestene som leveres er i stor grad avhengig av menneskene i organisasjonen; deres kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlige egenskaper i møte med brukerne. Dette stiller store krav til kompetansen til de ansatte i kommunen.

Ålesund kommune ønsker å gi muligheter for faglig og personlig utvikling for den enkelte ansatte. Det satses derfor sterkt på en strukturert kompetanseutvikling, og det er utarbeidet en felles kompetanseplan som kartlegger hvordan disse målene skal nås.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119