Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Teknisk

planbygningDe tekniske virksomhetene har sine hovedoppgaver innen planlegging, utbygging, drifting og vedlikehold av tekniske anlegg og tjenester i kommunen.

Dette inkluderer virksomhetene:

  • Vann, avløp og renovasjon (VAR)
  • Vei, anlegg og park (VAP)
  • Plan og bygning
  • Kart og oppmåling
  • Eiendomsdrift
  • Renholdsdrift

I tillegg har kommunen organisert noen av de tekniske tjenestene som kommunale foretak (KF’er):

  • Ålesund kommunale Eiendom KF
  • Ålesund brannvesen KF, samt Møre og Romsdal 110-sentral KF

kartoppmalingForvaltningen av de tekniske tjenester er en spennende og utfordrende oppgave, da disse tjenestene er ofte samfunnskritiske og derfor må tilfredstille strenge krav til kvalitet og sikkerhet. I tillegg skal utviklingen av tjenestene foregå på en mest mulig miljøvennlig måte innenfor et område med rask teknologisk utvikling.

Relevant utdanning

Relevante utdanningsbakgrunner innen tekniske virksomheter er bygg og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning, fysisk planlegging og prosjektledelse.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119