Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Sosial og velferd

Sosial og velferd illustrasjonsmotivSosial- og velferdstjenesten yter faglig og menneskelig støtte for personer i varierte livssituasjoner, og arbeider med tilrettelegging for en kvalitetsmessig velferd for kommunens innbyggere.

Tjenestene er veldig varierte – fra forebyggende arbeid for barn og unge, barnevern, økonomisk rådgivning, skolehelsetjeneste, tiltak for rusmisbrukere og mye mer.

Egenskaper

Arbeid innen disse tjenestene stiller krav til personlige og faglige evner til å kunne takle krevende situasjoner for brukerne. Det kan være en utfordrende, men også svært givende jobb.

Stillinger

Innen disse tjenestene blir man ofte tilsatt som sosialkurator, med en sosialfaglig utdanningsbakgrunn. Her finnes også stillinger som blant annet:

  • jordmor
  • helsesykepleier
  • aktivitør
  • saksbehandler

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119