Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skoler og barnehager

Kommunens skoler og barnehager skal bidra til å skape trygge oppvekst – og opplæringsvilkår for barn og unge. Det er en lærings- og utviklingsarena hvor man skal legge til rette for læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at barn og unge kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap.

jobb-barnehageJobb i barnehage

   Som ansatt i barnehage må man kunne legge til rette for barns opplevelse, erfaring, lek og læring. Å ivareta barns behov og påvirke oppvekstvilkårene deres positivt, stiller store krav til kompetanse og kunnskaper om barn.

Arbeidet i en barnehage byr på varierte arbeidsoppgaver- og dager - og mye glede.

pdf Brosjyre_Tar-du-utfordring-barnehage

Jobb i skolen

jobbiskoleI skolen bruker de ansatte varierte pedagogiske metoder avhengig av elevenes forutsetninger og fagenes egenart. Undervisningen planlegges i felleskap med kolleger, hjemmene og elevene.

pdf Brosjyren "Kom til oss! Vi trenger flere lærere"

Egenskaper

Skal man jobbe innenfor disse virksomhetene er det viktig at man er aktiv, glad i mennesker, tålmodig og kan stille krav og gi utfordringer slik at barna får tro på seg selv.

Yrker

Eksempler på yrker er:

  • rektor
  • lærer
  • lærerassistent
  • barnehagestyrer
  • førskolelærer
  • barne-og ungdomsarbeider
  • SFO assistent

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119