Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgInnen for pleie og omsorgsvirksomhetene ytes det helse – og pleietjenester til alle kommunens innbyggere som har behov for eller krav på slike tjenester. Disse tjenestene er ofte livsviktige og er regulert og kvalitetssikret for at de skal være tilpasset brukernes behov.

Egenskaper

Det er meningsfylt å kunne bidra til å skape en trygg og verdig ramme rundt mennesker som befinner seg i ulike livssituasjoner eller livsfaser. Dersom du liker å jobbe med mennesker og er et typisk ”omsorgsmenneske”, kan dette passe for deg.

Yrker

Eksempler på yrker innen pleie og omsorg er sykepleier, hjelpepleier, hjemmehjelp, ergoterapeut, aktivitør, fysioterapeut, helsefagarbeider.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119