Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Rådmannens stab og interne tjenester

Fire av de ansatte i rådmannens stabKommunen skal yte en rekke tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere. En effektiv administrasjon er viktig for å nå dette målet. Rådmannen støttes derfor av en fagstab og interne støttetjenester.

Stab

Fagstabene består av:

 • Team kommunikasjon
 • Team kommuneadvokat
 • Team konserninnkjøp
 • Team bestiller
 • Team oppvekst
 • Team plan og utvikling
 • Team folkehelse og velferd
 • Team helse og omsorg
 • Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester
 • Politisk sekretariat

Interne tjenester

I tillegg til fagstabene, støttes rådmannen og de øvrige virksomhetene av følgende interne støttetjenester: 

 • Regnskap og finans 
 • Personal og lønn 
 • IT 
 • Dokumentsenter, servicetorg og trykkeri

Oppgavene innenfor dette området er derfor veldig variert og spenner over et vidt fagfelt. Relevante utdanningsbakgrunner er bl.a. økonomi, administrasjon og ledelse (også med kommunalt fokus), personalledelse/HR, IT, statsvitenskap, medievitenskap.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119