Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Arbeidsområde

Velferd og sysselsetting

Velferd og sysselsetting yter fagleg og menneskeleg støtte for personar i varierte livssituasjonar, og arbeider med tilrettelegging for ein kvalitetsmessig velferd for kommunen sine innbyggjarar.

Eigenskapar:

Arbeid innan desse tenestene stiller krav til personlege og faglege evner til å kunne takle krevjande situasjonar for brukarane. Det kan vere ein utfordrande, men òg ein svært givande jobb.

Eksempel på yrke:

  • Aktivitør
  • Saksbehandlar
  • Kreftkoordinator
  • Miljøterapeut
  • Rådgivar
  • Rettleiar
Til toppen