Arbeidsområde

Velferd og sysselsetting

Velferd og sysselsetting yter fagleg og menneskeleg støtte for personar i varierte livssituasjonar, og arbeider med tilrettelegging for ein kvalitetsmessig velferd for kommunen sine innbyggjarar.

Eigenskapar:

Arbeid innan desse tenestene stiller krav til personlege og faglege evner til å kunne takle krevjande situasjonar for brukarane. Det kan vere ein utfordrande, men òg ein svært givande jobb.

Eksempel på yrke:

  • Aktivitør
  • Saksbehandlar
  • Kreftkoordinator
  • Miljøterapeut
  • Rådgivar
  • Rettleiar
Til toppen