Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Arbeidsområde

Opplæring

Kommunen sine skular og barnehagar skal bidra til å skape trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unge. Det er ein lærings- og utviklingsarena der ein skal legge til rette for læring av kunnskapar og ferdigheiter, slik at barn og unge kan utvikle seg og bruke sine evner i eit fellesskap.

Jobb i barnehage

Som tilsett i barnehage, må ein kunne legge til rette for barna si oppleving, erfaring, leik og læring. Å ivareta barna sine behov og påverke oppvekstvilkåra deira positivt, stiller store krav til kompetanse og kunnskapar om barn.

Arbeidet i ein barnehage byr på varierte arbeidsoppgåver- og dagar - og mykje glede.

Jobb i skulen

I skulen brukar dei tilsette varierte pedagogiske metodar avhengig av elevane sine føresetnader og eigenart på fag. Undervisninga blir planlagt i fellesskap med kollegaer, heimane og elevane.

Eigenskapar:

Skal ein jobbe innanfor desse verksemdene er det viktig at ein er aktiv, glad i menneske, tålmodig og kan stille krav og gi utfordringar slik at barna får tru på seg sjølv.

Eksempel på yrke:

  • Rektor
  • Lærar
  • Lærarassistent
  • Barnehagestyrar
  • Førskulelærar
  • Barne- og ungdomsarbeidar
  • SFO- assistent
Til toppen