Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Arbeidsområde

Kultur og medborgarskap

Kultur er meir enn berre kino og teater! Verksemder som yter tenester innan kultur har ansvar for å legge til rette for varierte aktivitets- og fritidstilbod til alle innbyggarar, unge som eldre.

Tenestene spenner frå undervisning og utføring innan musikk, teater og kunst, til drifting av kommunale kultur- og idrettsarenaer, aktivisering av ungdom og utvikling av nye kulturtilbod.

Eigenskapar:

Arbeid innan kultur krev ofte at ein er open og omgjengeleg, kreativ, energisk og har gode kommunikasjonsevner. Her får ein jobbe med mange forskjellige typar menneske og delta i ulike kulturprosjekt.

Eksempel på yrke:

  • Kulturkonsulent 
  • Teaterinstruktør
  • Musikklærar
  • Klubbarbeidar på fritidsklubbar
  • Tilsynsvakt på idrettsanlegg
  • Bibliotekar
  • Billettør
Til toppen