Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Arbeidsområde

Kommunedirektøren sin fagstab

Kommunen skal yte ei rekke tenester av høg kvalitet til alle innbyggarane. Ein effektiv administrasjon er viktig for å nå dette målet. Kommunedirektøren blir difor støtta av stabsområde.

Stabane består av:

  • Økonomi og verksemdsstyring
  • Personal og organisasjon
  • Teknologi og innovasjon
  • Strategi, samfunn og næringsutvikling
  • Kommunikasjon og trykkeri
  • Kommuneadvokat
  • Politisk sekretariat

Oppgåvene innanfor dette området er derfor veldig varierte og spenner over eit vidt fagfelt. Relevante utdanningsbakgrunnar er m.a. økonomi, administrasjon og leiing (òg med kommunalt fokus), personalleiing/HR, IT, statsvitskap, medievitskap.

Til toppen