Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Syn og hørsel - voksne og eldre

 Tjenesten er rettet mot voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Behovet er knyttet til hjelpemidler som for eksempel luper og lupebriller til lesing, talende klokke, telefon for hørselshemmede, teleslynge og varsling på dør, telefon og brann.

Syn- og hørselstjenesten består av en 100% stilling Syn- og hørselskontakt, og er underlagt virksomheten Spjelkavik omsorgssenter. Tjenesten er organisert sammen med Ergoterapitjenesten og Fysioterapitjenesten, der alle ansatte har base ved Spjelkavik omsorgssenter. Tjenestene har felles teamleder.

Syn- og hørselskontakten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra hjemmetjenesten, NAV. hjelpemiddelsentral eller øyeleger. Ved behov for synshjelpemidler skal det foreligge en erklæring fra øyelege/ optiker. Erklæringen må ikke være eldre enn 3 år.

Oppgaver:

  • Oppdage, utrede og kartlegge praktiske problem med bakgrunn i syn- og/ eller hørselsproblematikk.
  • Informere om rettigheter iht gjeldende regelverk.
  • Skrive søknader og begrunne behov for hjelpemidler.
  • Følge opp brukeren mtp endrede behov.
  • Være kontaktperson mellom brukeren og det øvrige hjelpeapparatet.

Pris

Tjenesten er gratis og skjer etter henvsining. 

Skjema

Henvisningsskjema til syns- og hørselskontakt.

Se også

Syn og hørsel barn (helsestasjonen)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119