Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastlege

Fastlegeordningen er en del av kommunehelsetjenesten, og tilbyr allmennlegetjenester til publikum.

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan velge fastlege i den kommunen du ønsker. Ofte er det fordeler med å velge en fastlege i din bostedskommune.

Her kan du lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no: Fastlegeordningen

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 
Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Ålesund, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no.

Legekontor i Ålesund

  • Blindheim legesenter  Blindheim helsehus. Telefon  70 16 40 00
  • Borgund legekontor  Borgundvegen 390. Telefon  70 15 52 88
  • Daaeskogen legesenter  Langelandsvegen 17.  Telefon  70 16 41 50
  • Jomarka legesenter Blindheimshaugen 9, Telefon 71 40 28 28
  • Kipervika legekontor  Keiser Wilhelmsgate 24/26.  Telefon 70 10 46 50
  • Kremmergaarden legesenter Notenesgata 6, 2. etasje. Telefon 70 16 48 00
  • Moa legesenter  Moa helsehus.  Telefon  70 16 46 00
  • Medicalis legesenter Røysegata 10. Telefon  70 10 00 22
  • Vika legesenter  Daaeskogen.   Telefon  70 17 45 60
  • Ålesund legesenter  Korsegata 8. Telefon  70 12 10 72

Lovhjemler

Helse- og omsorgstjenesteloven | Forskrift om fastlegeordningen

Se også

Om fastlegeordningen (departementet)  Rettigheter til helsetjenester (Helsetilsynet) 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119