Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Folkehelse

Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. En befolkning med god helse er et mål i seg selv og en av samfunnets viktigste ressurser. Satsing på folkehelsearbeid er en grunnleggende investering for et bedre liv og et bærekraftig samfunn.

God Helse-programmet i Ålesund

Ålesund kommune ble med som partnerkommune innen God Helse-prosjektet i 2005. Målet vårt er å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneskene som bor her.

Kosthold og ernæring

Ålesund kommune vektlegger kosthold, ernæring og tannhelse i for barn og unge. Et balansert kosthold vil kunne bidra til god helse og trivsel.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119