Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Utleieboliger med eller uten tilrettelegging

Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om å leie en bolig fra Ålesund kommune.

Bolig med heldøgnsbemanning

Tilbudet er for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller eldre med særlige hjelpebehov.

Tildeles av Ålesund kommunes tildelingskontor.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119