Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barn og familie - Kvalitetskriterier for barnehager

Ålesund kommune har gjennom en arbeidsgruppe utarbeidet kvalitetskriterier for alle barnehagene i kommunen (både kommunale og ikke-kommunale).

Kriteriene ble godkjent av Ålesund formannskap 04.09.2007 og er gjeldende fra 01.01.2008. De revideres årlig innen 1. februar.

Hensikten med kvalitetskriteriene er å sikre god kvalitet for brukerne av barnehagene i kommunen, uavhengig av hvilken barnehage som benyttes. Kriteriene er et viktig arbeidsdokument for barnehagene. Kvalitetskriteriene skal også benyttes i kommunens arbeid med å følge opp alle barnehagene i kommunen i forbindelse med tilsynsarbeid.

Alle ansatte i barnehagene skal gjøres kjent med dokumentet, og det skal innarbeides i barnehagens arbeid med å sikre god kvalitet. Kvalitetskriteriene (se lenke nedenfor) har blitt delt ut til alle ansatte i kommunens barnehager, og barnehagene skal sikre at barnehagens foreldrerepresentant(er) også får et eksemplar.

pdfKvalitetskriterier alle barnehager (2016) Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119