Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal overtagelse av teknisk anlegg

Sist vedtatt gjeldende fra 1. januar 2007.

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR PRIVAT UTBYGGING MED UTBYGGINGSAVTALER

Retningslinjene gjelder for private utbyggere som bygger kommunaltekniske anlegg, og som skal overtas til kommunalt vedlikehold i samsvar med godkjente planer og inngått utbyggingsavtale.

pdf De Kommunale retningslinjene som PDF

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119