Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning. Les mer om høringer.

Si din mening

Du kan gi din tilbakemelding på en sak som er til høring på en av følgende måter:

Aktuelle høringer 

Her kan du få oversikt over hvilke saker som er til høring. De er tilgjengelig her kun frem til høringsfristen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119