Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Å bli ramma av kreft kan vere tøft. Mange slit med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringar rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Ålesund kommune har kreftkoordinatorar som har som oppgåve å bedre kvardagen til kreftsjuke og deira pårørande.

Koordinatoren sine oppgåver

Kreftpasientar må forhalde seg til mange ulike instansar. Ein kreftdiagnose får stor innverknad på kvardagen, både for den som er ramma, og dei som står den sjuke nær. Kreftkoordinator skal være rådgivar og rettleiar for kreftramma gjennom ulike fasar.

Kreftramma som ikkje får heimesjukepleie eller anna form for pleie og omsorgshjelp i kommunen er ei gruppe som i mange tilfelle blir åleine gjennom behandlingsforløpet. Kreftkoordinator vil ha et spesielt fokus på denne gruppa. Barn som pårørande er også ei sårbar gruppe som det må rettast spesiell merksemd mot.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorga i kommunen skal kreftkoordinator sikre:

 • Rådgiving og informasjon til befolkninga:
  Førebygging og helseopplysning
 • Heilheitleg omsorg:
  Kreftkoordinator skal vere til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kvardagen til kreftramma og deira pårørande.
 • Ei samanhengande teneste der bistand og oppfølging frå ulike etatar er samkøyrde:
  Kreftkoordinator skal bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen.
 • God kompetanse blant helsepersonell som arbeider med kreftomsorg:
  Kreftkoordinator skal bistå med undervisning, rettleiing, refleksjon.

Kreftkoordinator kan bidra med:

 • Samtalar, råd og rettleiing til pasientar og pårørande
 • Oversikt over relevante tilbod og tenester
 • Førebyggande tiltak og opplysning om kreft
 • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatne
 • Undervisning, råd og rettleiing til helsepersonell

Kontakt

Pasientar kan henvisast frå behandlar i første- eller andrelinetenesta, kreftramma og pårørande kan også ta direkte kontakt.

Grete Myklebust Gjesdal

Telefon: 40924712 / 70162000

Måndag-fredag 0830-1530

grete.iren.myklebust.gjesdal@alesund.kommune.no

Distrikt: Ålesund by

 

Oddhild Rogne

Telefon: 48242850 / 70162000

Tysdag og onsdag 0830-1530

Oddhild.rogne2@alesund.kommune.no

Distrikt: Haram nordre med Nordøyane og Sandøy

 

 

Torill Elin Flem

Telefon: 90786119 / 70162000

onsdag og torsdag 0830-1530

Torill.elin.flem@alesund.kommune.no

Distrikt: Haram indre og ytre fastland

 

 

Rosalind Kobbevik

Telefon: 47515037 / 70162000

Måndag og onsdag 0830-1530

Rosalind.k.kobbevik@alesund.kommune.no

Distrikt: Skodje og Ørskog

 

Grete har 100% stilling. Dei andre har 40% stilling. To dagar i veka.

Til toppen