Koordinerte tenester

Koordinerte tenester

Det er koordinerande eining som vurderer kven som ut frå helse- og omsorgstenesteloven har rett på å få oppnemnt koordinator, og få utarbeidd ein individuell plan.

Slik søker du

Brosjyrer

Rettleiingar

Avtalar

Lovverk

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen