Koordinerte tenester

Koordinerte tenester

Det er koordinerande eining som vurderer kven som ut frå helse- og omsorgstenesteloven har rett på å få oppnemnt koordinator, og få utarbeidd ein individuell plan.

Koordinerte tenester

Slik søker du

 

Brosjyrer

Rettleiingar

Avtalar

Lovverk

Til toppen