Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Koordinerte tenester

Koordinerte tenester

Det er koordinerande eining som vurderer kven som ut frå helse- og omsorgstenesteloven har rett på å få oppnemnt koordinator, og få utarbeidd ein individuell plan.

Slik søker du

 

Brosjyrer

Rettleiingar

Avtalar

Lovverk

Til toppen