Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Psykiske helsetenester dagtid

Psykiske helsetenester dagtid

Fagpersonar er tilgjengelege på dagtid i Ålesund – Brattvåg – Skodje – Sjøholt.

Kva tilbyr vi?

  • Støttesamtalar 
  • Behandling av lettare psykiske lidingar 
  • Råd/rettleiing
  • Koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan 
  • Hjelp og støtte til brukarane sine pårørande: vaksne og born 
  • Samarbeid med eit vidt spekter av verksemder i og utanfor kommunen, som t.d. fastlege/legevakt, den ordinære heimetenesten, barnevern, NAV, spesialisthelsetenesta v/ klinikken for psykisk helse og rus.

Korleis søker eg?

Kontakt kan skje enten frå fastlege eller frå spesialisthelsetenesta. Du kan også sjølv ta personleg kontakt med  Koordinerande eining og tildelingskontor.

Til toppen