Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Det er gult nivå på skolar og barnehagar til og med fredag 17. september.

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Psykiske helsetenester dagtid

Psykiske helsetenester dagtid

Fagpersonar er tilgjengelege på dagtid i Ålesund, Brattvåg, Skodje og Sjøholt.

Kva tilbyr vi?

  • Støttesamtalar 
  • Behandling av lettare psykiske lidingar 
  • Råd/rettleiing
  • Koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan 
  • Hjelp og støtte til brukarane sine pårørande: vaksne og born 
  • Samarbeid med eit vidt spekter av verksemder i og utanfor kommunen, som t.d. fastlege/legevakt, den ordinære heimetenesten, barnevern, NAV, spesialisthelsetenesta v/ klinikken for psykisk helse og rus.

Korleis søker eg?

Kontakt kan skje enten frå fastlege eller frå spesialisthelsetenesta. Du kan også sjølv ta personleg kontakt med  Koordinerande eining og tildelingskontor.

Til toppen