Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Det er gult nivå på skolar og barnehagar til og med fredag 17. september.

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Oppsøkande teneste - psykisk helse/ROP

Oppsøkande teneste psykisk helse/ROP

For nokre brukarar er det for vanskeleg å bu for seg sjølv utan oppfølging, og samtidig er det ikkje behov for å flytte inn i ein døgnbemanna bustad. I slike tilfelle kan oppsøkande tenester gi hjelp i heimen. Tilbodet omfattar oppfølging av psykisk helse, praktisk og personleg bistand, kontakt og samarbeid med pårørande, medisinutdeling og samarbeid med andre instansar. 

Korleis søker eg?

Du søker om Helse og omsorgstenester

Gjeldande praksis frå kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund vert vidareført i ein overgangsfase etter kommunesamanslåinga.

Til toppen