Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Habiliteringsteam autisme

Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteamet har ansvar for drift av 7 døgnbemanna bustader. Vi tilbyr tilrettelegging og oppfølging med strukturerte og forutsigbare opplegg slik at brukarane får ein meiningsfull kvardag og gode framtidsperspektiv. Dette inkluderer organisert samarbeid med tenesteyterane rundt brukaren og pårørandekontakt.

Korleis søker eg?

Du søker på eige skjema. Skjemaet må fyllast ut og sendast til Ålesund kommune. Postadresse finn du på søknadsskjemaet. 

Søk om døgnbemanna bustad

Til toppen