Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteam for vaksne med autismespekterdiagnosar

Habiliteringsteamet har ansvar for drift av sju bustader med bemanning døgnet rundt. 

Vi tilbyr tilrettelegging og oppfølging med strukturerte og føreseielege opplegg slik at brukarane får ein meiningsfull kvardag og gode framtidsperspektiv. Dette inkluderer organisert samarbeid med tenesteyterane rundt brukaren og pårørandekontakt.

Korleis søker eg?

Du søker på eige skjema. Skjemaet må fyllast ut og sendast til Ålesund kommune. Postadresse finn du på søknadsskjemaet. 

Søk om døgnbemanna bustad

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen