Erfaringskonsulent rus

Treng du nokon å snakke med, som i tillegg veit kva du går gjennom som rusavhengig? Erfaringskonsulentar i Ålesund tar gjerne ein prat med deg. Vi kan bistå deg med hjelp til praktisk bistand eller andre ting du måtte ha behov for, skreddersydd etter dine behov. 

Våre erfaringskonsulentar i kommuna hjelper til med mellom anna faste samtalar, sporadiske samtalar, heimebesøk, bistand med søknadar til NAV/fastlege eller liknande. Vi kan gi gode råd til deg som sit i ein lik eller liknande situasjon, som det dei sjølve gjorde ein gong i tida.

Vi kallar det "likepersonssamtalar". Her er det ingen rapportering, og ingenting blir sagt vidare - korkje til politi eller anna myndigheit. Du kan føle deg heilt trygg på at du kan dele absolutt alt - òg det du elles ikkje kjenner deg trygg på å snakke om.

Dersom du treng å snakke med nokon som veit korleis det kjennes å vere avhengig av rusmiddel, eller om du treng konkrete råd til kva du kan gjere vidare i din situasjon, ta kontakt med oss, så finn vi ut av det saman. 

Kontakt

Avdelingsleiar vil vidareføre kontakta mellom deg og erfaringskonsulenten. 
Anne Marie Aasen

Ansvarleg for tenesta