Aktivitetar og sosialt samvær

Oversikt over tilbod og aktivitetar som kan hjelpe personar som slit med utfordringar kring psykisk helse og/eller som er avhengig av rus.

Ansvarleg for tenesta